Search


   

راهنماي ارسال

موضوعات همايش

استفاده هاي بينا‌فرهنگي از زبان به شيوه هاي مختلف پديده‌ پويايي است که با چالش‌هاي گوناگوني در محيط هاي مختلف روبرو مي باشد. از آنجايي که به‌نظر مي‌رسد يافته هاي پژوهشي در چارچوب‌هاي سنتي و مرزهاي حوزه هاي مرسوم پاسخگوي تمامي نيازهاي امروزي نيستند، هدف اصلي اين همايش ترويج و ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهشي ميان‌رشته‌اي و تشويق شرکت‌کنندگان همايش به پا فرانهادن از قلمرو يك رشته خاص و بهره بردن از مفاهيم، رويکردها و روش هاي ديگر حوزهيهاي علمي مي باشد که حل بسياري از مسايل کنوني را تسهيل يا حتي ممکن مي‌كند.

از اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تکميلي در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي و ديگر زبان ها، جغرافيا و مطالعات منطقه‌اي، تاريخ، تعليم ‌وتربيت، روانشناسى، مطالعات اديان، جامعه‌شناسى، ارتباطات، مطالعات ترجمه، فن‌آوري اطلاعات و ساير حوزه‌هاي علمي مرتبط در زمينه‌هاي علوم انساني و اجتماعي، صميمانه دعوت مي‌گردد تا در اين رويداد علمي حضور يافته و نتايج پژوهش هاي خود را ارائه نمايند. زبان ارائه مقالات انگليسي و فارسي مي باشد.

اولويت اين همايش بر پذيرش مقالات داده محوري مي باشد که با رويکردي ميان‌رشته‌اي‌ به موضوعي در رابطه با آموزش زبان، ادبيات و يا مطالعات ترجمه مي پردازند. بطور خاص مقالاتي که به پژوهش در يکي از حوزه هاي زير در ارتباط با آموزش زبان، ادبيات و يا مطالعات ترجمه مي پردازند در اولويت خواهند بود.

- اشتغال و کارآفريني

- التقاط و مهاجرت

- بومي‌سازي و جهانى‌شدن

- فرهنگ و جامعه

- جنسيت وهويت

- رسانه‌ و روايت

- دين و متون مقدس

- ايدئولوژي و قدرت

- عامليت و سرمايه

- حافظه و شناخت

- نقد و سبک‌شناسي

- معنا و نشانه‌شناسي

- كودك و بينانسليت

- آينده پژوهي

- فناوري اطلاعات

ويژگي هاي چكيده‌

از پژوهشگران علاقمند به شرکت در همايش دعوت مي گردد كه چكيده‌ يکي از آثار پژوهشي جديد خود را به زبان انگليسي يا فارسي به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. چكيده‌ ارسالي بايد فاقد ارجاعات درون متني بوده و بين ٢٠٠ تا حداکثر ٢٥٠ واژه باشد. آثار ارسالي بايد حاصل يافته هاي پژوهشي داده محور—کمي و/يا کيفي—پژوهشگران باشد و دبيرخانه همايش از پذيرش مقاله‌هاي بطور کامل نظري يا مروري معذور است. همچنين آثار ارسالي نبايد در گذشته منتشر شده باشند.

معيار ارزيابي چكيده‌

ارزيابي و پذيرش آثار ارسالي بر اساس اولويت هاي ذيل انجام مي گيرد.

- آثار ارسالي بايد رويکردي ميان رشته اي داشته باشند.

- چکيده اثر بايد بطور مشخص روش تحقيق (شامل مراحل جمع آوري و تحليل داده ها) را توضيح دهد.

- چکيده اثر بايد داراي نگارشي دانشگاهي، منطبق با معيار هاي انتشار مقالات علمي باشد.

شيوه هاي ارائه

آثار ارسالي مي توانند به دو شيوه شفاهي (٢٠ دقيقه سخنراني و ١٠ دقيقه پرسش و پاسخ) و يا پوستر (شامل خلاصه مقاله در ١٥٠٠ واژه) در روز هاي همايش ارائه گردند. ليکن ممکن است به دليل محدوديت هاي زماني در برنامه هاي همايش و ارسال چکيده هاي متعدد، برخي از آثار پژوهشي با کيفيت که براي ارائه شفاهي ارسال شده اند براي ارائه به شيوه پوستر انتخاب و پذيرفته شوند. لازم به ياد آوريست که ارائه مقاله‌ به هر دو شيوه شفاهي و پوستر داراي امتياز دانشگاهي يکساني مي باشد.

فقط يک ارائه

با توجه محدوديت هاي زماني در برنامه هاي همايش، نويسنده نخست يا ارائه کننده يک مقاله نمي تواند نويسنده نخست يا ارائه کننده اثر ديگري در اين همايش باشد.

شيوه ارسال چكيده‌

لطفاً چکيده آثار خود را براي شرکت و ارائه در اين همايش به دو فرمت MS Word (.doc) و همچنين  PDF ارسال نماييد. چکيده آثار در فرمت MS Word (.doc) بايد داراي مشخصات نويسنده (گان) يعني نام نويسنده‌(گان)، مرتبه علمي، نام دانشگاه و اطلاعات تماس نويسنده(گان) [دسترسي به قالب] باشد. نام فايل MS Word بايد نام کامل اولين نويسنده به انگليسي بعلاوه عنوان چکيده به انگليسي باشد. لطفا از آوردن مشخصات نويسنده (گان) در فايل PDF خودداري کنيد [دسترسي به نمونه]نام فايل PDF بايد نام کامل اولين نويسنده به انگليسي بعلاوه عنوان چکيده به انگليسي باشد. چكيده‌ هاي خود را تا مهلت تعين‌شده به هر دو رايانامه همايش ltlts2@um.ac.ir و ltlts2.submission@gmail.com ارسال نماييد.

مشخصات پوستر

آثار ارسالي مي توانند به دو شيوه شفاهي (٢٠ دقيقه سخنراني) و يا پوستر (شامل خلاصه مبسوط مقاله در حدود ٢٠٠٠ واژه) در روز هاي همايش ارائه گردند. ليکن ممکن است به دليل محدوديت هاي زماني در برنامه هاي همايش و ارسال چکيده هاي متعدد، برخي از آثار پژوهشي با کيفيت که براي ارائه شفاهي ارسال شده اند براي ارائه به شيوه پوستر انتخاب و پذيرفته شوند. لازم به ياد آوريست که ارائه مقاله‌ به هر دو شيوه شفاهي و پوستر داراي امتياز دانشگاهي يکساني مي باشد و در خصوص گواهي ارائه، چاپ چکيده مقاله در کتابچه چکيده ها و چاپ مقاله‌ کامل در در مجموعه مقالات منتخب همايش هيچ تفاوتي وجود ندارد.

 پس از دريافت پذيرش براي ارائه اثر خود در همايش به شيوه پوستر، خلاصه مبسوط مقاله خود (١٢٠٠ تا حداکثر ١٥٠٠ واژه) را در به انگليسي يا فارسي به صورت پوستر در اندازه هاي ٨٠ در ١١٠ سانتي‌متر (دسترسي به [قالب فارسي پوستر] و [قالب انگليسي پوستر])  آماده كنيد. و متن خلاصه مقاله را (١٢٠٠ تا حداکثر ١٥٠٠ واژه) تا حداکثر تا ١٥ مرداد ۱۳۹۴ و به دو رايانامه همايش ltlts2@um.ac.ir و ltlts2.submission@gmail.com ارسال نماييد.

ارسال مقاله‌ كامل (اختياري)

شركت‌كنندگاني كه مايل مي باشند مقاله‌ ارائه شده خود (شفاهي يا پوستر) را در مجموعه ‌منتخب مقالات همايش منتشر كنند، ضروري است که مقاله‌ کامل خود را به زبان انگليسي يا فارسي در ٣٠٠٠ تا ٤٠٠٠ واژه بطور دقيق بر اساس (دسترسي به [قالب فارسي براي مقاله] و [قالب انگليسي براي مقاله]) با فرمت MS Word (.doc) آماده کنند و تا مهلت‌ تعيين‌شده (۱۱ تيرماه ۱۳۹۴) به هر دو رايانامه همايش ltlts2@um.ac.ir و ltlts2.submission@gmail.com ارسال نمايند تا مقاله براي چاپ در مجموعه مقالات  منتخب همايش مورد ارزيابي قرار گيردضروري است که مقالات دقيقا مطابق با [قالب مقاله همايش] تهيه گردد.  تعداد بازدید کنندگان :162908
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.